Skip to content

Fotfeilstillinger

Det finnes mange ulike fotfasonger som er helt normale. Først når avvikene blir store, kan det oppstå plager. De vanligste er plattfot og hulfot, som beskrives nærmere under.

1 Plattfot (pes plano valgus)

Plattfot beskrives lettest med at indre fotbue er sunket ned og gir feilstilling i ankelleddet. Det er ofte vanskelig å skille en plattfot fra en normalfot, men ser man den bakfra er de karakteristiske trekk ved en plattfot lett å oppdage. Feilstillingen vises også lett når en ser fotavtrykket av våte føtter på et gulv. Da vises hele fotavtrykket på gulvflaten. Selv om plattfot anses som en mindre lidelse, kan den by på forskjelllige problemer som smerter i fotsålen, ankelen, leggen og kneet.

Årsakene til plattfot er mange:
Medfødt fotfeilstilling, dårlig muskelkontroll (lammelser), løse leddbånd, inaktivitet, overvekt, skade i foten, et yrke med mye gåing og ståing på hardt gulv, bruk av feil fottøy osv. Enkelte ganger kan man ikke finne noen direkte årsak til lidelsen.

av plattfot er bruk av innleggssåler eller fotsenger. Man velger behandling ut fra grad av feilstilling i foten, og ofte konsulteres lege (spesialist i ortopedi) for rekvirering av hjelpemiddel.[/col2] [col2]Hos små barn i 1-2 årsalderen er fotens utseende annerledes enn hos en voksen person. Stort sett ser føttene hos småbarn mer avflatet ut, og det er fordi et velutviklet fettpolster i fotsålen gir inntrykk av plattfothet. Når barna begynner å gå forsterkes inntrykket pga bredsporet gange fordi utviklingen i føtter, knær og hofter ikke er ferdig. Barna har som regel ingen plager, og skal derfor ikke behandles. Er fotfeilstillinger til stede etter 3-årsalderen, og barnet klager over smerter i føttene som innvirker på ganglaget, bør føttene kontrolleres med tanke på behandling.

2 Hulfot (pes cavus)

En typisk karakteristikk ved hulfot er at foten har en forøkt fothvelving slik at den ser hul ut. Den beskrives også som høyvristet. Trår en på gulvet med våt fot avtegnes et fotavtrykk der man ser at kun hæl og forfot er i berøring med gulvflaten. Pga fotens form får man ofte problemer når det gjelder valg av sko, og det oppstår også andre, mer plagsomme forandringer i føttene, som belastningssmerter under fotsålen, smerter i hælputen, hammertær, vrikketendens i ankel og generell stramhetsfølelse i sener under og rundt foten.

Behandlingsform bestemmes av lege (spesialist i ortopedi,) ut fra grad av feilstilling og om det er barn eller voksne som skal behandles. Som oftest rekvireres det fotsenger og spesialsko med ekstra bredde og høyde for korreksjon og avlastning av føttene. Belastningsforholdene i foten forbedres ved at trykket under fotsålen fordeles over en større flate, og det dannes ikke så lett hard hud under forfoten.